1982KCM – 32 – Openklas Reuen – 4 – Hunter van het Adelaarsvaren