Beste Jonge Hond 24-30 mnd. – Recreanten – Church Field Zsanett