Checklist VFR

CHECKLIST 2020

In het Vereniging Fok Reglement zijn regels opgenomen waaraan de reu en de teef die voor de fok worden ingezet moeten voldoen. Hieronder een overzicht:

Regels voor de teef

Welzijnsregels: Ja Nee Weet ik niet
Minimum leeftijd ten tijde van de dekking 22 mnd.
Tussen de geboorte van 2 nesten minimaal 12 mnd.
Maximaal 3 nesten in haar leven
Max. leeftijd ten tijde van dekking 1e nest 70 mnd.
Max. leeftijd ten tijde van dekking laatste nest 94 mnd.
Gezondheidsregels:
Ouderdieren moeten vóór de dekking worden onderzocht op HD, CLAD, PRA rcd-4 (Ierse Setter rood)
HD, CLAD en vWD (Ierse rood-witte Setter)
HD uitslag A, B of C (HD C x HD C is niet toegestaan)
Fokdieren dienen DNA-getest te zijn op CLAD en PRA rcd-4 of vrij door vererving via DNA-geteste ouderdieren. Iedere 2e generatie dient opnieuw getest te worden.* zie onder
Minimaal 1 van de ouderdieren moet rcd-4 vrij zijn
Exterieurregels:
Minimaal 2 x ZG op CAC- en/of CACIB-tentoonstelling
Voor buitenlandse honden uit landen waar geen kwalificaties worden gegeven geldt dat de reu/teef moet voldoen aan de exterieurregels die in het land van herkomst gelden. De fokker, dan wel de huidige eigenaar, moet deze verifieerbare gegevens aanleveren.
OF
Een kwalificatie ZG tijdens een (inter)nationale kampioenschapsveldwedstrijd (Grande) Quête à la Française in een door de FCI erkend land en afgegeven door een FCI erkende instantie in dat land, alsmede de kwalificatie Goed op een CAC- en/of CACIB-tentoonstelling.

 

Regels voor de reu

Welzijnsregels: Ja Nee Weet ik niet
Minimum leeftijd ten tijde van de dekking 22 mnd.
Maximaal 3 nesten per jaar in Nederland
Maximaal 15 nesten in zijn leven in Nederland
Gezondheidsregels:
Ouderdieren moeten vóór de dekking worden onderzocht op HD, CLAD, PRA rcd-4 (Ierse Setter rood)
HD, CLAD en vWD (Ierse rood-witte Setter)
HD uitslag A, B of C (HD C x HD C is niet toegestaan)
Fokdieren dienen DNA-getest te zijn op CLAD en PRA rcd-4 of vrij door vererving via DNA-geteste ouderdieren. Iedere 2e generatie dient opnieuw getest te worden.* zie onder
Minimaal 1 van de ouderdieren moet rcd-4 vrij zijn
Exterieurregels:
Minimaal 2 x ZG op CAC- en/of CACIB-tentoonstelling
Voor buitenlandse honden uit landen waar geen kwalificaties worden gegeven geldt dat de reu/teef moet voldoen aan de exterieurregels die in het land van herkomst gelden. De fokker, dan wel de huidige eigenaar, moet deze verifieerbare gegevens aanleveren.
OF
Een kwalificatie ZG tijdens een (inter)nationale

kampioenschapsveldwedstrijd (Grande) Quête à la Française in een door de FCI erkend land en afgegeven door een FCI erkende instantie in dat land, alsmede de kwalificatie Goed op een CAC- en/of CACIB-tentoonstelling.

Volgens het reglement mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

Honden met HD D, HD E, epilepsie, maagkanteling, entropion, ectropion en monorchide of cryptorchide reuen zijn uitgesloten van de fok.

* In ZooEasy staat vermeld van welke honden de DNA-gegevens bekend zijn. Houd hierbij rekening met het feit dat indien een hond ‘vrij door vererving’ of ‘drager door vererving’ is, u moet controleren of zijn/haar beide ouderdieren voor deze aandoening DNA-getest zijn. Zijn beide ouderdieren niet DNA-getest, dan moet de reu/teef eerst DNA-getest worden, voordat de dekking plaatsvindt. Indien u geen ZooEasy-leesaccount heeft of zeker wilt weten of de geplande combinatie aan de regels voldoet, neem dan minimaal een week voor de dekking contact op met de ABC.
U hoort welke gegevens eventueel ontbreken en welke u nog dient door te sturen.

De fokker is verplicht om de dekking binnen 21 dagen door te geven aan de ABC.

De fokker is verplicht om de geboorte binnen 7 dagen door te geven aan de ABC.

Nestinventarisatie is verplicht en wordt in overleg met de fokker gedaan door een bestuurslid of een nestbezoeker.

De fokker is verplicht het bewaarnummer – de Speciale Editie van de Ierse Setter Club – aan zijn pupkopers mee te geven.

Na de afgifte van de pups ontvangt de ABC graag de gegevens van de pupkopers incl. e-mailadressen.