Checklist VFR

CHECKLIST 2023

In het Vereniging Fok Reglement zijn regels opgenomen waaraan de reu en de teef die voor de fok worden ingezet moeten voldoen. Hieronder een overzicht:

Regels voor de teef

Welzijnsregels: Ja Nee Weet ik niet
Minimum leeftijd ten tijde van de dekking 24 mnd.
Tussen de geboorte van 2 nesten minimaal 12 mnd.
Maximaal 3 nesten in haar leven
Max. leeftijd ten tijde van dekking 1e nest 70 mnd.
Max. leeftijd ten tijde van dekking laatste nest 94 mnd.
Gezondheidsregels:
Ouderdieren moeten vóór de dekking worden onderzocht op HD, CLAD, PRA rcd-4 (Ierse Setter rood)
HD, CLAD en vWD (Ierse rood-witte Setter)
HD uitslag A, B of C (HD C x HD C is niet toegestaan)
Fokdieren dienen DNA-getest te zijn op CLAD en PRA rcd-4 of vrij door vererving.
Minimaal 1 van de ouderdieren moet rcd-4 vrij zijn
Exterieurregels:
Minimaal 2 x ZG op CAC- en/of CACIB-tentoonstelling. Of 2x fokgeschikt beoordeeld op een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging.
Voor buitenlandse honden uit landen waar geen kwalificaties worden gegeven geldt dat de reu/teef moet voldoen aan de exterieurregels die in het land van herkomst gelden. De fokker, dan wel de huidige eigenaar, moet deze verifieerbare gegevens aanleveren.
OF
Een kwalificatie ZG tijdens een (inter)nationale kampioenschapsveldwedstrijd (Grande) Quête à la Française in een door de FCI erkend land en afgegeven door een FCI erkende instantie in dat land, alsmede de kwalificatie Goed op een CAC- en/of CACIB-tentoonstelling.

 

Regels voor de reu

Welzijnsregels: Ja Nee Weet ik niet
Minimum leeftijd ten tijde van de dekking 36 mnd. (Ierse rood-witte Setter 24 maanden)
Maximaal 3 nesten per jaar in Nederland
Maximaal 15 nesten in zijn leven in Nederland
Gezondheidsregels:
Ouderdieren moeten vóór de dekking worden onderzocht op HD, CLAD, PRA rcd-4 (Ierse Setter rood)
HD, CLAD en vWD (Ierse rood-witte Setter)
HD uitslag A, B of C (HD C x HD C is niet toegestaan)
Fokdieren dienen DNA-getest te zijn op CLAD en PRA rcd-4 of vrij door vererving.
Minimaal 1 van de ouderdieren moet rcd-4 vrij zijn.
Exterieurregels:
Minimaal 2 x ZG op CAC- en/of CACIB-tentoonstelling of 2 x fokgeschikt beoordeeld op een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging.
Voor buitenlandse honden uit landen waar geen kwalificaties worden gegeven geldt dat de reu/teef moet voldoen aan de exterieurregels die in het land van herkomst gelden. De fokker, dan wel de huidige eigenaar, moet deze verifieerbare gegevens aanleveren.
OF
Een kwalificatie ZG tijdens een (inter)nationale

kampioenschapsveldwedstrijd (Grande) Quête à la Française in een door de FCI erkend land en afgegeven door een FCI erkende instantie in dat land, alsmede de kwalificatie Goed op een CAC- en/of CACIB-tentoonstelling.

Volgens het reglement mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

Honden met HD D, HD E, epilepsie, maagkanteling, entropion, ectropion, lijder PRA-rcd-4, drager CLAD en monorchide of cryptorchide reuen zijn uitgesloten van de fok.

* In ZooEasy staat vermeld van welke honden de DNA-gegevens bekend zijn. Zijn deze gegevens niet bekend dan dient de fokker deze aan te leveren bij de ABC. Indien u geen ZooEasy-leesaccount heeft of zeker wilt weten of de geplande combinatie aan de regels voldoet, neem dan minimaal een week voor de dekking contact op met de ABC.
U hoort welke gegevens eventueel ontbreken en welke u nog dient door te sturen.

De fokker is verplicht om de dekking binnen 21 dagen door te geven aan de ABC.

De fokker is verplicht om de geboorte binnen 7 dagen door te geven aan de ABC.

Nestinventarisatie is verplicht en wordt in overleg met de fokker gedaan door een bestuurslid of een nestbezoeker.

De fokker is verplicht het bewaarnummer – de Speciale Editie van de Ierse Setter Club – aan zijn pupkopers mee te geven.

Na de afgifte van de pups ontvangt de ABC graag de gegevens van de pupkopers incl. e-mailadressen.

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt.

Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.

De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Met deze link treft u  meer informatie aan over de registratieplicht, over de procedure voor fokkers en over de koppeling met Databank Honden vanaf 1 november 2021.