Concept beleidsplan Jacht- en Veldwerk commissie

Commissie Jacht & veldwerk
Het bestuur van de ISC heeft ingestemd met het (opnieuw) instellen van een Commissie Jacht en
Veldwerk. De functie van de CJ&V is om de kennis en ervaring in de ISC over jacht en veldwerk te
borgen, continueren en vergroten, en om deze kennis en ervaring te gebruiken bij het ontwikkelen
en uitvoeren van beleid op het gebied van jacht en veldwerk binnen de Ierse Setter Club.
De CJ&V functioneert onder mandaat van het bestuur, maar werkt in de praktijk nauw samen met,
en rapporteert de resultaten aan, het bestuurslid Jacht en Veldwerk. Concept Beleidsplan Jacht