CLAD-informatie

CLAD staat voor Canine Leucocyte Adhesion Deficiency.

CLAD is niet een aandoening die enkel bij de Setter voorkomt, het is echter een aandoening die verwant is aan LAD, een identiek ziektepatroon dat bij de mens voorkomt. Ook het vee kent een variatie van CLAD, namelijk BLAD. Het feit dat de aandoening CLAD nauw verwant is aan LAD en BLAD heeft geleid tot de constatering van een onderzoeksgroep, onder leiding van dr. Leif Andersson verbonden aan de Universiteit te Upsala (Zweden), dat hetzelfde mutant gen CLAD in de Ierse Setter veroorzaakt. Deze ontdekking heeft er toe geleid dat er een DNA test werd ontwikkeld voor het mutante gen. Deze test kan het mutante gen en zijn normale tegenhanger onderscheiden. In Nederland wordt deze test aangeboden door het van Haeringen Lab in Wageningen. De Ierse Setter Club heeft een overeenkomst met het VHL waardoor leden korting kunnen krijgen.

Het formulier is aan te vragen bij de ABC ( iscadviesenb@gmail.com ) met opgave van de hond(en) waarvoor men de test(en) wil aanvragen.

De swab dient men bij de DA te laten afnemen en de dierenarts moet samen met de eigenaar het formulier ondertekenen.
Zodra de uitslag binnenkomt, krijgt de eigenaar de factuur toegezonden en na betaling van het verschuldigde bedrag, wordt de uitslag doorgestuurd.

Fokdieren dienen per 1 juli 2015 vrij getest door DNA of van vrij geteste ouders te zijn.

Wat is feitelijk CLAD?
CLAD is een ziekte die zich bij pups openbaart. Deze nog jonge hondjes overlijden tengevolge van meervoudige infecties, infecties van huid en beenmerg. Behandelingen met extreem hoge doses antibiotica bieden geen soelaas voor deze verschrikkelijk geërfde ziekte die tot fatale immunodeficiëntie leidt. De genetica van deze ziekte in de Ierse Setter zijn bekend; zij wordt veroorzaakt door een enkele recessieve mutatie in een gen die verantwoordelijk is voor het regelen van een cruciaal aspect van de witte bloedlichamen. Omdat deze ziekte veroorzaakt wordt door een recessieve mutatie, moeten aangetaste puppy's twee kopieën van het mutant gen, één van de vader en één van de moeder geërfd hebben.

Aangetaste honden, doorgaans het resultaat van een dekking tussen twee CLAD dragers, worden in het algemeen niet geslachtsrijp en vormen in dat opzicht geen bedreiging voor het ras op zich.

 

Wat zijn vrije honden en welke zijn belast?

Vrije honden hebben twee kopieën van het normale gen en zijn klinisch CLAD vrij.

Een drager heeft één mutant gen en één normaal gen en is klinisch CLAD vrij.

Aangetaste honden hebben twee kopieën van het mutante gen en zijn dus aangetast.

 

Wat is het nut van het testen?
De grootste waarde van de test is dat CLAD dragers duidelijk geïdentificeerd worden, honden die zelf CLAD nooit zullen ontwikkelen, maar het mutant gen aan circa 50% van hun afstammelingen wel zullen doorgeven. Als dan twee dragers gepaard worden zullen ongeveer 25% van de pups uit deze combinatie één mutant gen van de vader en één mutant gen van de moeder erven en dus CLAD krijgen. Er mag enkel met CLAD vrije honden gefokt worden en hierdoor is deze afwijking uit het ras gefokt.

 

Dat is de reden waarom in ons Verenigingsfokreglement voorwaarden hieromtrent zijn opgenomen.

De DNA test voor CLAD kan uitgevoerd worden in Nederland (VHL), Zweden, België en Duitsland.

 

Bron: Irish Setter Breeders Club (Great Brittain)

Auteur: dr. Jeff Sampson BSc., D. Phil.