Dekberichten

De Ierse Setter Club werkt sinds november 2013 met het VerenigingsFokReglement (VFR). Het VFR is goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Fokkers kunnen via deze link de dekking melden.

Op dit ogenblik zijn er geen dekmeldingen

Per 24 augustus 2015 dienen de fokdieren DNA getest, danwel van vrij geteste ouderdieren te zijn, voor de aandoeningen CLAD en PRA rcd-4.  In het rasgroep 7 pakket, aangeboden door het van Haeringen Lab, zitten de volgende testen die van belang zijn voor de Ierse Setter: CLAD, PRA rcd-1 en PRA rcd-4 en vWD.
De Ierse Setter Club heeft een overeenkomst met het VHL waardoor leden korting kunnen krijgen.

M.i.v. 1-8-2015 zijn het aanvraagformulier en de afname swab(s) aan te vragen bij de ABC met opgave van de hond(en) waarvoor men de test(en) wil aanvragen. Het VHL werkt enkel met de door hen beschikbaar gestelde swabs!
Het DNA materiaal dient men bij de dierenarts te laten afnemen en de dierenarts moet de getuigeverklaring ondertekenen.
Zodra de uitslag binnenkomt op het secretariaat, krijgt de eigenaar de factuur toegezonden en na betaling van het verschuldigde bedrag, wordt de uitslag doorgestuurd.
Heeft u vragen over het reglement of wilt u advies over een combinatie neemt u dan contact op met de ABC. Via email abciersesetter@gmail.com.

*  Op de ALV van 19 april 2015 is de volgende wijziging van het VFR vastgesteld voor de punten 4.2.b en 4.2.c:
Fokdieren dienen DNA getest te zijn, of vrij door vererving via ouderdieren. Iedere 2e generatie dient opnieuw getest te worden.

Het gewijzigde VFR is per 24 augustus 2015 goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Het tot 24 augustus 2015 geldende VFR omvatte voor de punten 4.2.b en 4.2.c de volgende tekst:
De DNA-onderzoeken onder de punten 4.2.b. en 4.2.c. zijn niet noodzakelijk als men kan aantonen dat de ouders vrij getest zijn.
Dit is in feite niet anders dan het geen vermeld staat in het per 24 augustus jl. in werking tredende VFR, behalve de specifieke vermelding van de 2de generatie.