Dekberichten

De Ierse Setter Club werkt sinds november 2013 met het VerenigingsFokReglement (VFR). Het VFR is goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Fokkers kunnen via deze link de dekking melden.

Combinatie voldoet aan het VFR.
1a6be9bc16afc4cfda193c24ccdf91a93b1ce0ce1da7fd3ba5fdb18c796b4cab@600x600

EIREANNMADA NOW OR NEVER

HD: A
CLAD: Vrij door DNA
PRA rcd-4: Vrij door DNA
Kwalificaties: voldoende

2787a081db1e8f1600a263c2041b697910acb2a221455a160351d316315fcf59

MOLENRAKKERS GARLINE GRACE

HD: A
CLAD: Vrij door DNA
PRA rcd-4: Vrij door DNA
Kwalificaties: voldoende

Dekdatum 17-11-2021

Pups verwacht 19-01-2022

Fokker

Dhr. S.F. Bruinsma
Molenrak 12
8822 VK Arum ( Friesland)
Tel: 0517-641769
Mail: siebebruinsma1948@hotmail.com
Kennel: Molenrakkers

Combinatie voldoet aan het VFR.
Reu

SCHWUNG PABLOFIRELEITH

HD: A
CLAD: Vrij door DNA
PRA rcd-4: Vrij door DNA
Kwalificaties: voldoende

Teef

LIVE LEWENA FROM ASKEATON

HD: A
CLAD: Vrij door vererving (ouders DNA vrij getest)
PRA rcd-4: Vrij door vererving (ouders DNA vrij getest)
Kwalificaties: voldoende

Dekdatum 08-12-2021

Pups verwacht 09-02-2022

Fokker

Dhr. D.A.P. Huisman 
Wendakker 2a
7761 PX Schoonebeek
Tel: 0524-517453
Mail: D.Huisman6@kpnplanet.nl
Kennel: From Askeaton

Per 24 augustus 2015 dienen de fokdieren DNA getest, danwel van vrij geteste ouderdieren te zijn, voor de aandoeningen CLAD en PRA rcd-4.  In het rasgroep 7 pakket, aangeboden door het van Haeringen Lab, zitten de volgende testen die van belang zijn voor de Ierse Setter: CLAD, PRA rcd-1 en PRA rcd-4 en vWD.
De Ierse Setter Club heeft een overeenkomst met het VHL waardoor leden korting kunnen krijgen.

M.i.v. 1-8-2015 zijn het aanvraagformulier en de afname swab(s) aan te vragen bij de ABC met opgave van de hond(en) waarvoor men de test(en) wil aanvragen. Het VHL werkt enkel met de door hen beschikbaar gestelde swabs!
Het DNA materiaal dient men bij de dierenarts te laten afnemen en de dierenarts moet de getuigeverklaring ondertekenen.
Zodra de uitslag binnenkomt op het secretariaat, krijgt de eigenaar de factuur toegezonden en na betaling van het verschuldigde bedrag, wordt de uitslag doorgestuurd.
Heeft u vragen over het reglement of wilt u advies over een combinatie neemt u dan contact op met de ABC. Via email abciersesetter@gmail.com.

*  Op de ALV van 19 april 2015 is de volgende wijziging van het VFR vastgesteld voor de punten 4.2.b en 4.2.c:
Fokdieren dienen DNA getest te zijn, of vrij door vererving via ouderdieren. Iedere 2e generatie dient opnieuw getest te worden.

Het gewijzigde VFR is per 24 augustus 2015 goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Het tot 24 augustus 2015 geldende VFR omvatte voor de punten 4.2.b en 4.2.c de volgende tekst:
De DNA-onderzoeken onder de punten 4.2.b. en 4.2.c. zijn niet noodzakelijk als men kan aantonen dat de ouders vrij getest zijn.
Dit is in feite niet anders dan het geen vermeld staat in het per 24 augustus jl. in werking tredende VFR, behalve de specifieke vermelding van de 2de generatie.