Een nieuwe voorzitter

27 februari hadden we de eerste digitale ledenvergadering. Met 37 leden inclusief bestuur een mooie opkomst! De vergadering ging via Online-ALV. Dhr. Arie van Doorn is met zeer ruime meerderheid van stemmen gekozen als voorzitter van de ISC! Een uitgebreid verslag komt in de digitale versie en de Ierse Setter Klanken. We bedanken alle deelnemers voor hun deelname en inbreng!