Enquête

Database
De Advies en Begeleidings Commissie van de Ierse Setter en Ierse Setter rood-wit werkt hard aan het compleet krijgen en houden van de gegevens van de populaties en vragen hiervoor de medewerking van de leden. Ons streven is de database (ZooEasy) zo compleet mogelijk te maken en te houden. Daarbij zijn wij van u afhankelijk. Meldingen worden gebruikt om de gezondheidstoestand van onze rassen te bewaken ten behoeve van de fokkerij en dus in het belang van onze rassen.

Medewerking
Alleen met de medewerking van fokkers en eigenaren van de Ierse Setter en Ierse Setter rood-wit kunnen we eventuele gezondheidsproblemen tijdig in kaart brengen en een trend signaleren. Dat is ontzettend belangrijk voor ons fokbeleid.

Enquête                                                                                                                                                                                                                                                  Voor alle honden wordt periodiek een enquête verstuurd. Doel hiervan is een duidelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de rassen. Deze informatie is van belang voor een gezonde toekomst!

De enquêteformulieren zijn eventueel ook te downloaden via onderstaande links.

Enquêteformulier

Enquêteformulier epilepsie

Melding van overlijden

Overleden honden?
Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons op de hoogte stelt van het overlijden van uw hond, ook als dit al enige of geruime tijd geleden is gebeurd. Natuurlijk kunnen leden ook nog een stukje schrijven over hun overleden hond voor publicatie in ons verenigingsblad de Ierse Setter Klanken. Voor het doorgeven van het overlijden van uw Ierse Setter neemt u contact op met mevr. Jeanette Terpstra via abciersesetter@gmail.com.

Erfelijke aandoening?                                                                                                                                                                                                                    Neemt u in geval van openbaring van een (erfelijke) aandoening zoals epilepsie, maagkanteling, heupdysplasie (HD), oogproblemen, vormen van kanker of andere aandoeningen bij uw Ierse Setter contact op met de ABC  via abciersesetter@gmail.com

Heeft u een enquêteformulier ontvangen per post, stuur dit in de bijgesloten, gefrankeerde enveloppe terug.

Alvast onze hartelijke dank!