Fokgeschiktheidskeuring

In deze vreemde tijden, waar geen of nauwelijks shows gehouden zijn, willen wij als rasvereniging toch graag iets doen om onze leden de mogelijkheid te bieden, de kwalificaties te behalen , die nodig zijn voor het Verenigings Fok Reglement.

Op zaterdag 22 mei 2021 organiseren wij deze dag voor onze leden, op het terrein van hondenpension Rivervalley’s Red in Meteren. Er zijn twee ras specialisten uitgenodigd zodat de twee benodigde kwalificaties op 1 dag te behalen zijn.

U kunt uw hond(en) inschrijven voor deze keuring voor 15-05-2021 via een mail aan shows.isc@gmail.com

De kosten voor deze twee aankeuringen bedragen € 55,- per hond voor leden. Niet leden betalen € 75,00.
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met de inschrijving betaald worden.

Mocht u nog maar 1 kwalificatie nodig hebben, dan kunt u ook bij één van beide keurmeesters aanmelden.

De kosten voor één aankeuring bedragen €30,= per hond, niet leden betalen € 50,00.

De inschrijvingstermijn sluit op 15 mei 2021 of eerder als het maximum aantal honden bereikt is. Honden mogen ingeschreven worden vanaf de leeftijd van 12 maanden.

De honden zullen gekeurd worden door twee erkende ras keurmeesters.
De keurmeesters, die zo vriendelijk zijn geweest om op deze korte termijn onze uitnodiging, te aanvaarden zijn: Mw. E. ’t Lam en Dhr. D. Rutten.

Tijdens de aankeuring zullen de honden één voor één in de ring verschijnen en gekeurd worden. Voor iedere hond is ruim de tijd ingepland.

Omdat de honden niet gezamenlijk in de ring verschijnen, worden de honden ook niet geplaatst.
Om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk op het terrein aanwezig zijn, mag u maximaal een half uur voor aanvang van de keuring van uw hond aanwezig zijn en moet u direct na de keuring(en) van uw hond(en) het terrein weer verlaten. Per deelnemende hond mogen er twee begeleiders op het terrein aanwezig zijn.

Beknopte samenvatting Covid-regels:
voorop staan gezondheid, hygiëne, afstand houden en bescherming
• Bied elkaar de ruimte door afstand van elkaar te houden
• Vermijd drukte
• Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt
• Desinfecteren bij de ingang van het buitenterrein en de ringen verplicht
• Mondkapjes in de ringen zijn verplicht
• Mocht de situatie daartoe aanleiding geven of de lokale en/of landelijke overheid dit
verplichten, dan worden mondkapjes op het hele terrein verplicht gesteld.
• Het show klaar maken wordt tot een minimum beperkt
• Elke hond ontvangt een digitaal keurverslag
• De op de show geldende Covid-maatregelen worden samen met de bevestiging verstuurd.