JACHT- EN VELDWEDSTRIJDEN

Als u een werkende Ierse Setter aanschaft moet u zich bedenken dat u een jachthond in huis haalt. Een hond met goede bouw, snelheid en neus, die geschikt is voor de praktische jacht en veldwedstrijden, in het opsporen van wild. Door middel van voorstaan, wijst hij het wild aan. Het tot stand komen van voorstaan gaat als volgt. De werkende Ierse Setter loopt op de wind met hoge snelheid en goede kophouding. Goede kophouding wil zeggen de kop niet naar beneden maar recht vooruit. Tussen de schouders zodat het wild goed te ruiken is. Bij een goede regelmatige loop op de wind zal hij verwaaiing opdoen en zijn patroon plotseling doen veranderen. Verwaaiing is de geur van het wild waarop hij een aanval doet. Staat voor en wijst het wild aan. Nu is er wildcontact. Bij het opvliegen van veerwild waarop de werkende Ierse setter is gespecialiseerd kan het wild gedood worden. Maar in onze uitgeschreven veldwedstrijden maken wij gebruik van een alarmpistool tijdens de schottest.

Voor deelname aan onze veldwedstrijden in het voor- en najaar is een groeiende belangstelling. Deze wedstrijden worden in nauwe samenwerking met de Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter georganiseerd. De wedstrijden worden gehouden in de omgeving van Dirksland, voor u een uitstekende mogelijkheid om de Ierse Setter in zijn natuurlijk element bezig te zien. Niet alleen worden wedstrijden in Nederland door onze leden bezocht, zij zijn veelvuldig te zien op een Internationale Kampioenschap wedstrijd in Frankrijk en behalen soms onverwacht schitterende resultaten.

Ook hier geldt: na de strijd in goede harmonie samen zijn.
Als u een Ierse Setter aanschaft?
Veelgestelde vraag is: zou mijn hond het ook kunnen?
Dat hangt af van een aantal factoren en die zijn: enige kennis van opleiden, beschikken over een hond uit jachtlijnen en oefenterrein dat u de mogelijkheden biedt te trainen op veerwild. En u kennis heeft van hoe te handelen tijdens een veldwedstrijd, maar vooral te laten testen of uw hond aanleg heeft. Via onze jaarlijks terugkerende jachtcursus kunt u alles eigen maken aangaande de wedstrijdsport.
Het is jammer en begrijpelijk dat niet elke Ierse Setter die kwaliteiten heeft om hem met succes in het veld te laten presteren.

Hoe verkrijgt men een werkende Ierse Setter? Laat u niet van de wijs brengen door al die schoonheidstitels de echte schoonheid van de werkende Ierse setter komt in het veld naar voren. Vraag naar de stamboom van beide ouders en de fokker kan u uitleg geven of er wel of niet werkende Ierse Setters in voor komen. Immers de Ierse Setter is van origine een werkende hond die door de Ieren al eeuwen zo wordt gefokt, dit geldt voor zowel rood als voor rood-wit. Voor de officiële werkstijl klik hier

Met ingang van 1 juli 2018 treedt het nieuwe supplement voor Staande Honden in werking, alsmede het FTC bulletin 2018-01 (bijlage).

Het supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

De novice veldwedstrijden voor staande honden zijn vervallen en de leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden is uitgebreid naar 30 maanden (bij aanvang van het seizoen).

Note: Honden die hebben meegedaan open klas wedstrijden worden niet meer toegelaten in de jeugd.

Daartoe zal het algemeen deel van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (artikel III.3 en 4) bij de totale integrale herziening worden aangepast.

Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Artikel II.8 is hiertoe gewijzigd.

Overigens blijft het gebruik van het werkboekje verplicht!

Voor data van de te houden veldwedstrijden, raadpleeg de Ierse Setter Klanken (leden) of deze website onder rubriek agenda.

Deelnemen aan de Introductiedag Veldwerk? Voor meer informatie en opgeven klik hier.