KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH

Op zondag 19 juni 2022 organiseert de Ierse Setter Club de jaarlijkse kampioenschapsclubmatch samen met de Ierse rood-witte Setter Club en de Nederlandse Gordon Setter Club. Deze outdoor show wordt gehouden op terrein van KC Nieuwegein. De keuringen worden verricht door drie ras specialisten uit Engeland, Schotland en Ierland.

De kampioenschapsclubmatch is een jaarlijks terugkerend evenement binnen onze vereniging. Ook hier een team van vrijwilligers dat enkele maanden van tevoren de nodige voorbereidingen treft om deze gezellige dag tot een groot succes te maken.

Onze Kampioenschapsclubmatch is een door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende CAC-show; de resultaten tellen dus mee voor het Nederlands Kampioenschap, de beste reu en teef krijgen een dubbel CAC, de reserve beste reu en – teef krijgen een heel CAC.
Ook niet-leden zijn van harte welkom op deze outdoor-show. Bezoekers hebben gratis toegang.

Keurmeesters:

Mrs. E. Hinslea: Ierse Setter rood reuen
Mrs. M. Hunter: Ierse Setter rood teven
Mr. M. Falsey: Gordon Setter en Ierse Setter rood-wit

Inschrijfgeld voor leden - per hond is E 35,00

Jongste pup- en puppyklas E 25,00 -  Koppelklas E 6,00.

Inschrijfgeld voor NIET leden - per hond E 40,00 - Jongste pup- en puppyklas  E 25,00 - Koppelklas E 6,00

Een donatie voor de prijzenpot wordt zeer op prijs gesteld.

Iedereen die een extra bijdrage van minimaal E 10,00 doneert, zal als (kennel) sponsor in de catalogus worden vermeld.

Het inschrijfgeld dient gelijk met het sturen van het inschrijfformulier te worden overgemaakt naar: IBAN: NL04INGB0000010230 t.n.v. Ierse Setter Club  o.v.v. KCM 2022

U ontvangt een bevestiging van inschrijving per e-mail.

Betaling op de show kost E 6,00 per hond extra.

De inschrijving sluit uiterlijk 4 juni 2022 of eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: Hanneke Bijker: isc.kcm@gmail.com
Voor het showreglement klik hier

De dan geldende corona maatregelen zijn van kracht en worden een week voor de show met de overige informatie per mail aan de deelnemers verzonden.

Er zijn een heleboel oude foto’s terug gevonden van de jaarlijks gehouden Clubmatches vanaf 1976!

Kom geregeld een kijkje nemen, want er zullen regelmatig foto’s toegevoegd worden.

 

KCM 1976
KCM 1977 KCM 1986 KCM 1995 KCM 2004 KCM 2013
KCM 1978 KCM 1987 KCM 1996 KCM 2005 KCM 2014
KCM 1979 KCM 1988 KCM 1997 KCM 2006 KCM 2015
KCM 1980 KCM 1989 KCM 1998 KCM 2007 KCM 2016
KCM 1981 KCM 1990 KCM 1999 KCM 2008 KCM 2017
KCM 1982 KCM 1991 KCM 2000 KCM 2009 KCM 2018
KCM 1983 KCM 1992 KCM 2001 KCM 2010 KCM 2019
KCM 1984 KCM 1993 KCM 2002 KCM 2011 KCM 2021
KCM 1985 KCM 1994 KCM 2003 KCM 2012 KCM 2022

Deelname en of bezoek aan een evenement georganiseerd door of onder auspiciën van de Ierse Setter Club geschiedt voor eigen risico. De Ierse Setter Club, dan wel de organisatie van het evenement, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u of uw huisdier(en) aan personen, andermans dieren of goederen toebrengt, of die aan u, uw huisdier(en) of goederen wordt toegebracht. Schade, verlies en/of diefstal kunnen nimmer op de Ierse Setter Club, het bestuur en/of de organisatie worden verhaald. De deelnemer/bezoeker aan een evenement dient afdoende verzekerd te zijn tegen de risico’s die met het evenement gepaard kunnen gaan en de Ierse Setter Club gaat ervan uit dat de deelnemer/bezoeker derhalve tenminste een WA-verzekering heeft afgesloten.

Verantwoordelijk Bestuurslid