KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH

Op zondag 2 juli 2023 organiseert de Ierse Setter Club de jaarlijkse kampioenschapsclubmatch samen met de Ierse rood-witte Setter Club en de Nederlandse Gordon Setter Club.

De kampioenschapsclubmatch is een jaarlijks terugkerend evenement binnen onze vereniging. Ook hier een team van vrijwilligers dat enkele maanden van tevoren de nodige voorbereidingen treft om deze gezellige dag tot een groot succes te maken.

Onze Kampioenschapsclubmatch is een door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende CAC-show; de resultaten tellen dus mee voor het Nederlands Kampioenschap, de beste reu en teef krijgen een dubbel CAC, de reserve beste reu en – teef krijgen een heel CAC.
Ook niet-leden zijn van harte welkom op deze outdoor-show. Bezoekers hebben gratis toegang.

Keurmeesters:

Ierse Setter rood reuen & teven: Miss. Claire Prangle (UK)
Ierse Setter rood jongste pups en pups: Mr. Ken Kennedy (IE)
Gordon Setter en Ierse Setter rood-wit: Mr. Ken Kennedy (IE)

Inschrijfgeld per hond tot  12 mei 2023:

Jongste pup- en puppyklas 30,00

Overige klassen  40,00

Koppelklas  10 euro

Inschrijfgeld per hond van 15 mei tot 20 juni:

Jongste pup- en puppyklas   35,00

Overige klassen  45,00

Koppelklas 10,00

Fokkerijklas en Nakomelingenklas gratis

U kunt online inschrijven via OnlineDogShow 

Het inschrijfgeld dient gelijk met het inschrijven te worden overgemaakt.

U ontvangt een bevestiging en alle verdere informatie van inschrijving per e-mail.

De inschrijving sluit uiterlijk 20 juni 2023 of eerder als het maximum aantal honden is bereikt!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:  isc.kcm@gmail.com
Voor het showreglement klik hier

 

Deelname en of bezoek aan een evenement georganiseerd door of onder auspiciën van de Ierse Setter Club geschiedt voor eigen risico. De Ierse Setter Club, dan wel de organisatie van het evenement, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u of uw huisdier(en) aan personen, andermans dieren of goederen toebrengt, of die aan u, uw huisdier(en) of goederen wordt toegebracht. Schade, verlies en/of diefstal kunnen nimmer op de Ierse Setter Club, het bestuur en/of de organisatie worden verhaald. De deelnemer/bezoeker aan een evenement dient afdoende verzekerd te zijn tegen de risico’s die met het evenement gepaard kunnen gaan en de Ierse Setter Club gaat ervan uit dat de deelnemer/bezoeker derhalve tenminste een WA-verzekering heeft afgesloten.

Verantwoordelijk Bestuurslid