LIDMAATSCHAP

De Ierse Setter Club heeft als doel fokkers en liefhebbers van Ierse Setters nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden voor de fokkerij van deze rassen in Nederland voor te lichten.

Middels ons mooie clubblad Ierse Setter Klanken, nieuwsbrieven en de website worden de leden op de hoogte gehouden van de verschillende zaken die ons ras aangaan. U kunt hierbij denken aan artikelen over gezondheid, opvoeding, clubactiveiten enz. Als lid van de vereniging kunt u meedoen aan de bijeenkomsten, activiteiten en de Algemene Ledenvergadering. En u kunt zich aanmelden als bestuurslid of commissielid.

Uiteraard is de vereniging heel blij met de diverse sponsors die een advertentie in het clubblad plaatsen. De advertentie wordt tevens op de website (met een doorlink naar de betreffende website) en in de catalogi van jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch en Piet Roks Jongehondendag geplaatst.

Met uw lidmaatschap en als sponsor steunt u de vereniging in haar activiteiten!

Nog steeds geen lid en toch nieuwsgierig? Meldt u dan nu aan via onderstaand formulier. Voor het jaarlijks incasseren van het lidmaatschapsgeld, kunt u een machtiging afgeven.

Een echte Ierse Setter vriend KAN NIET ZONDER de Ierse Setter Club!
Klik hier om te lezen waarom u niet zonder de club kunt.