Over onze vereniging

De hoofddoelstelling van de vereniging de Ierse Setter Club is het in stand houden van het ras en het bevorderen van het welzijn en de natuurlijke aanleg van het ras de Ierse setter en Ierse setter rood-wit.

Alle andere activiteiten vloeien daar als het ware uit voort: kampioenschapsclubmatches, jongehondendagen, wandelingen, het promoten van de rassen op landelijke evenementen, jachtintroductiedagen. fokreglementen en gezondheidsonderzoeken. Bij al deze gelegenheden wordt als het ware de "status" van het ras steeds weer opnieuw getoetst: zijn de honden gezond, is het jachtinstinct nog aanwezig enz. Als lid van de Ierse setter club oefen je rechtstreeks invloed uit op het beleid.

De vereniging heeft ten doel:
a. de gezondheid en het welzijn van het ras te bevorderen;
b. fokkers en liefhebbers van de rassen nader tot elkaar te brengen en voorlichting te geven;
c. een goede band tussen baas en hond te bevorderen;
d. het ras als jachthond in stand te houden.

Deze doelen trachten we te bereiken door:
a. goed VerenigingsFokReglement opgesteld met de fokkers
b. aandacht aan diverse aandoeningen middels gezondheidsonderzoeken en door het houden van enquêtes en nestevaluatiedagen.
c. outcross-programma voor de Ierse setter rood-wit
d. exterieur bewaken door het organiseren van Kampioensclubmatch en Piet Roks Jongehondendag
e. bevorderen van het natuurlijke instinct door het organiseren van jachtintroductiedagen en jacht
workshops voor gevorderden.

12823429_918196258294813_798366325528544335_o

Leden van de ISC ontvangen zes keer per jaar het clubblad, "Ierse setter Klanken". Een blad in A4 formaat, gedeeltelijk fullcolour met een scala aan interessante vaste rubrieken en artikelen.
De "Ierse setter Klanken" is dan ook een belangrijke schakel tussen het bestuur, de commissies en leden enerzijds en tussen leden onderling. Het verenigingsblad verschijnt elke eerste week van februari, april, juni, augustus, oktober en december. De redactie probeert een boeiend en leesbaar
blad samen te stellen dat voor elk lid een veelzijdige bron van informatie is. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een artikel, liefst voorzien van een foto, aan te leveren aan de redactie. Het beleid van de vereniging wordt ook in de ISK gepubliceerd en toegelicht.

Als u fokplannen heeft kunt vrijblijvend advies vragen aan de Advies en Begeleidings Commissie (ABC). Zij kunnen u adviseren met betrekking tot de eisen die in het Verenigingsfokreglement staan.
Zij kunnen u ook informeren over de te volgen procedure bij de Raad van Beheer ten aanzien van bijv. de stamboomaanvraag of gezondheidsonderzoeken, maar ook over praktische zaken die erbij komen kijken.

Bent u fokker en lid van de ISC en moet het nestje worden gechipt i.v.m. de stamboom aanvraag, dan heeft u een voordeel. Op vertoon van uw ISC lidmaatschapsbewijs ontvangt u een korting.
Als u advies wilt of vragen heeft over uw hond, dan zijn er altijd ervaren leden die u kunnen helpen. Hiermee zijn we dus een platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen.

12916934_944599955654443_4744264685896801177_o

Voor de leden worden verschillende soorten activiteiten georganiseerd zoals regiowandelingen, jachtintroductiedagen, jachtworkshops, setterdagen, nestevaluatiedagen, jongehondendagen en kampioensclubmatches. Leden van de Ierse Setter Club kunnen tegen een gereduceerd tarief
deelnemen aan diverse van deze activiteiten.

De leden hebben een grote invloed binnen de vereniging. Zo kiezen zij tijdens de algemene ledenvergadering het bestuur, kunnen zij de statuten en huishoudelijk reglement wijzigen, moeten ze de jaarcijfers goedkeuren en kunnen zij besluiten om de vereniging te ontbinden.
Als het om de Ierse setter gaat, is de rasvereniging een belangrijke gesprekspartner voor andere organisaties, zoals de Raad van Beheer, Orweja, Universiteiten in binnen- en buitenland, het
Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren enz.. De rasvereniging staat voor een gezonde en sociale Ierse setter en behartigt de belangen van de rassen en de leden in de overleggen die de vereniging met andere partijen heeft.

Samen zorgen we voor een versterking van de belangenbehartiging.

Samen zorgen we voor een gezonde en sociale Ierse setter en Ierse setter rood-wit.

Samengevat:
lid worden en blijven van de Ierse setter club is altijd een goed idee!
Want wat is er mooier dan een gezonde, sociale door het veld struinende Ier?