PUNTENTELLING BESTE VELDWERK HOND

Beste veldwerk Ier van het jaar

Binnen de Ierse Setter Club zal de volgende puntentelling aangehouden worden voor de Ierse Setter (Rood en Rood-wit):

 

wedstrijdresultaat

punten

CACIT

12

RCACIT

11

CACT

10

RCACT

9

1U / 1EXC

8

U / EXC (niet eerste plaats)

7

1ZG / 1TB

6

ZG / TB (niet eerste plaats)

5

CQN

4

1G / 1B

3

G / B (niet eerste plaats)

2

ZEV / EV / MTH / MH

1

 

Nederlandse voorjagers van Ierse Setters en die lid zijn van de ISC Nederland welke punten behaald hebben op een wedstrijd en mee willen doen aan de Beste Veldwerk Ier, dienen bewijsmateriaal aan te leveren bij bestuurslid Jacht & Veldwerk of de secretaris van de ISC.

De totaal score over een vol kalenderjaar zal bepalen welke Ierse Setter de volgende club prijzen zal behalen:

Beste Ier in het veld

Beste Jeugd Ier in het veld

Voor deelname aan wedstrijden waaraan maar een beperkt aantal Ieren mogen deelnemen en uitzending bepaald wordt door de Ierse Setter Club, bijv. het Europese Kampioenschap, zal het maximaal aantal punten behaald in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de wedstrijd georganiseerd wordt mede bepalend zijn, maar niet uitsluitend. Het bestuur behoudt het recht om de definitieve deelnemers lijst vast te stellen op basis van extra argumenten, indien hier een goede reden voor is.