Puppy's

Een Ierse Setter pup!!
De Ierse Setter is een geweldig hond. Naast zijn prachtige vacht en kleur, heeft de Ier ook een super karakter. De vereniging met haar aangesloten fokkers staan voor de gezondheid van de Ierse Setter.

Op onze site staat vermeld waar pups worden verwacht (dekberichten) en bij welke fokker pups zijn geboren (geboorteberichten).
Tevens is er een mogelijkheid om – vaak een oudere Ier- op te nemen, deze Ieren staan dan onder het kopje Herplaatsing.

Alle fokkers die lid zijn van de Ierse Setter Club laten hun nest plaatsen op de website. Bij het nest wordt aangegeven of deze combinatie van reu en teef voldoet aan de regels van het Verenigingsfokreglement van de Ierse Setter Club.

Bent u op zoek naar een Ierse Setter pup maar wilt u eerst nog wat meer informatie? Neemt u dan contact op met onze Advies- en Begeleidingscommissie.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fokkers waarvan de nesten gepubliceerd zijn op onze site.

Advies aan aspirant kopers
Helaas kunnen ook Ierse Setters belast zijn met erfelijke aandoeningen. Het bestuur van de Ierse Setter Club adviseert daarom aspirant kopers om zich eerst goed te informeren. Dit kan door de website van de Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) www.licg.nl te raadplegen.

Daarnaast vindt u tevens informatie op deze website van de Ierse Setter Club onder meer bij fokreglement. Te vinden onder het kopje 'gezondheid en ABC'. Hier staat onder andere beschreven aan welke gezondheidseisen ouderdieren dienen te voldoen voordat er mee gefokt mag worden.
De verantwoordelijkheid voor de gefokte pups ligt te allen tijde bij de fokker. Wij adviseren de fokkers dan ook te werken met een afspraken-/ koopovereenkomst.
Wilt u meer weten neem dan contact op met de ABC.