Regio Noord-Holland

Regioleider:                Yvonne Kabel
Mail:                              isc.regio.nh@gmail.com
Facebookpagina:      www.facebook.com/Ierse-Setter-Club-regio-Noord-Holland-1394288277539135

In de maanden september t/m april wordt er iedere 3e zondag van de maand gewandeld. Naast een vaste kern wandelaars met hun setter verwelkomen we ieder maand weer andere mensen die het leuk vinden om ook eens bij ons mee te lopen.

Onze ‘thuisbasis’ is het fantastisch mooie bos- en duingebied in Groet. Daar wandelen we 5 keer per seizoen. We verzamelen dan achter restaurant “De Bokkesprong”.

Om onze activiteiten over de regio te spreiden wandelen we ook één keer op Texel, één keer in IJmuiden en één keer in Wijk aan Zee. De adressen vindt u onder aan deze pagina.


Voor meer info, verslagen en foto’s kunt u op onze facebookpagina terecht.

Locaties:

Groet:              Restaurant “De Bokkesprong”, Heerenweg 337, 1873GC Groet.

Texel:               Boskiosk “Turfveld”, Nattevlakweg 2, 1791 PB, Den Burg.

IJmuiden:        Stand “IJmuiderslag”, IJmuiderslag, 1976 GA IJmuiden.

Wijk aan Zee:  Hotel “Het Hoge Duin”, Rijckert Aertszweg 50, 1949 BD Wijk aan Zee.

Aansprakelijkheid
Deelname en of bezoek aan een evenement georganiseerd door of onder auspiciën van de Ierse Setter Club, waaronder bijvoorbeeld een wandeling van onze regio, geschiedt voor eigen risico.

De Ierse Setter Club, dan wel de organisatie van het evenement, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u of uw huisdier(en) aan personen, andermans dieren of goederen toebrengt, of die aan u, uw huisdier(en) of goederen wordt toegebracht. Schade, verlies en/of diefstal kunnen nimmer op de Ierse Setter Club, het bestuur en/of de organisatie (regioleiding) worden verhaald.

De deelnemer/bezoeker aan een evenement dient afdoende verzekerd te zijn tegen de risico's die met het evenement gepaard kunnen gaan en de Ierse Setter Club gaat ervan uit dat de deelnemer/bezoeker derhalve tenminste een WA-verzekering heeft afgesloten.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wijzen wij u er op dat ook voor deze activiteit geldt dat de deelnemers akkoord gaan met de "privacy" verklaring van de Ierse Setter Club.

U kunt deze verklaring nalezen op:

https://www.iersesetterclub.nl/privacy-policy-2024/

 

 

We zien u graag komen

Yvonne Kabel

isc.regio.nh@gmail.com