Regioleiders

De regio’s organiseren regelmatig wandelingen op fraaie locaties bij u in de buurt, waar uw Ierse setter zich naar hartenlust kan uitleven. De regio’s zijn voor onze leden van groot belang; daar worden ervaringen uitgewisseld, daar worden nieuwe contacten gelegd en oude contacten bewaard. En altijd na afloop even lekker bijpraten onder het genot van een drankje.

Kortom: gezelligheid alom.

Nieuwsgierig? Voelt u zich geroepen om ook eens met zo’n regioactiviteit mee te doen? Schroom niet en kom gerust of neem vooraf contact op met één van de regioleiders in uw omgeving.

Ook niet-leden zijn welkom.

Deelname en of bezoek aan een evenement georganiseerd door of onder auspiciën van de Ierse Setter Club geschiedt voor eigen risico. De Ierse Setter Club, dan wel de organisatie van het evenement, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u of uw huisdier(en) aan personen, andermans dieren of goederen toebrengt, of die aan u, uw huisdier(en) of goederen wordt toegebracht. Schade, verlies en/of diefstal kunnen nimmer op de Ierse Setter Club, het bestuur en/of de organisatie worden verhaald. De deelnemer/bezoeker aan een evenement dient afdoende verzekerd te zijn tegen de risico’s die met het evenement gepaard kunnen gaan en de Ierse Setter Club gaat ervan uit dat de deelnemer/bezoeker derhalve tenminste een WA-verzekering heeft afgesloten.

Regioleiders

Regio Noord-Oost
mevr. A. Landsaat
tel. 0594-613921 of 06-23739582

Regio Noord-Holland
mevr. Y. Kabel
isc.regio.nh@gmail.com
Tel: 06-40384028

Regio Midden Nederland
Dhr. L. Wortman | Dhr. F. Vermij
06-28106169 | 06-50837017
medoclean@hotmail.com

Dhr. F. Vermij
06-50837017

Regio Gelderland
Mevr. C. Vierhuis
06-55728530 (alleen appen)
carmen4huis@gmail.com

Regio Zuid-Holland
Dhr. L. Wortman
06-28106169

Regio Brabant-Zeeland
Dhr. A. Umans
isc.regio.brabant@gmail.com

Regio Limburg
Dhr. F. Vermij
tel. 06-50837017

Aansprakelijkheid
Deelname en of bezoek aan een evenement georganiseerd door of onder auspiciën van de Ierse Setter Club, waaronder bijvoorbeeld een wandeling van onze regio, geschiedt voor eigen risico.

De Ierse Setter Club, dan wel de organisatie van het evenement, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u of uw huisdier(en) aan personen, andermans dieren of goederen toebrengt, of die aan u, uw huisdier(en) of goederen wordt toegebracht. Schade, verlies en/of diefstal kunnen nimmer op de Ierse Setter Club, het bestuur en/of de organisatie (regioleiding) worden verhaald.

De deelnemer/bezoeker aan een evenement dient afdoende verzekerd te zijn tegen de risico's die met het evenement gepaard kunnen gaan en de Ierse Setter Club gaat ervan uit dat de deelnemer/bezoeker derhalve tenminste een WA-verzekering heeft afgesloten.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wijzen wij u er op dat ook voor deze activiteit geldt dat de deelnemers akkoord gaan met de "privacy" verklaring van de Ierse Setter Club.

U kunt deze verklaring nalezen op:

https://www.iersesetterclub.nl/privacy-policy-2024/