SETTERSHOW KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2022

Op zondag 19 juni 2022 organiseert de Ierse Setter Club de jaarlijkse kampioenschapsclubmatch samen met de Ierse rood-witte Setter Club en de Nederlandse Gordon Setter Club. Deze outdoor show wordt gehouden op terrein van KC Nieuwegein. De keuringen worden verricht door drie ras specialisten uit Engeland, Schotland en Ierland.

De kampioenschapsclubmatch is een jaarlijks terugkerend evenement binnen onze vereniging. Ook hier een team van vrijwilligers dat enkele maanden van tevoren de nodige voorbereidingen treft om deze gezellige dag tot een groot succes te maken.

Onze Kampioenschapsclubmatch is een door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende CAC-show; de resultaten tellen dus mee voor het Nederlands Kampioenschap, de beste reu en teef krijgen een dubbel CAC *, de reserve beste reu en – teef krijgen een heel CAC.
Ook niet-leden zijn van harte welkom op deze outdoor-show. Bezoekers hebben gratis toegang.

*indien minimaal 20 inschrijvingen per ras waarvan er minimaal 16 aanwezig zijn

Keurmeesters:

Mrs. E. Hinslea: Ierse Setter rood reuen
Mrs. M. Hunter: Ierse Setter rood teven
Mr. M. Falsey: Gordon Setter en Ierse Setter rood-wit

De inschrijving is gesloten!

Inschrijfgeld voor leden (van 1 of meer van de drie organiserende rasverenigingen) - per hond is E 35,00

Jongste pup- en puppyklas E 25,00 -  Koppelklas E 6,00.

Inschrijfgeld voor NIET leden - per hond E 40,00 - Jongste pup- en puppyklas  E 30,00 - Koppelklas E 6,00

Een donatie voor de prijzenpot wordt zeer op prijs gesteld.

Iedereen die een extra bijdrage van minimaal E 10,00 doneert, zal als (kennel) sponsor in de catalogus worden vermeld.

Het inschrijfgeld voor de Ierse Setter rood dient gelijk met het sturen van het inschrijfformulier te worden overgemaakt naar: IBAN: NL04INGB0000010230 t.n.v. Ierse Setter Club  o.v.v. KCM 2022

Het inschrijfgeld voor de Ierse Setter rood-wit dient gelijk met het sturen van het inschrijfformulier te worden overgemaakt naar: IBAN: NL30KNAB0256954984
t.n.v. Ierse rood-witte Setter Club  o.v.v. KCM 2022

Het inschrijfgeld voor de Gordon Setter dient gelijk met het sturen van het inschrijfformulier te worden overgemaakt naar: IBAN: NL93INGB0000948267 t.n.v. Nederlandse Gordon Setter Club  o.v.v. KCM 2022

U ontvangt een bevestiging van inschrijving per e-mail.

Betaling op de show kost E 6,00 per hond extra.

De inschrijving sluit uiterlijk 4 juni 2022 of eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.

Op deze dag is het tevens mogelijk om in te schrijven voor een fokgeschiktheidskeuring. De honden worden beoordeeld door mw. Elly 't Lam. Er worden geen kwalificaties gegeven, alleen een beoordeling met opmerking "fok geschikt of niet". Deze beoordeling telt voor 1 kwalificatie zoals gesteld in het VFR. Inschrijfgeld bedraagt 25 euro voor leden en 30 euro voor niet leden per hond. U kunt online inschrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: Hanneke Bijker: isc.kcm@gmail.com
Voor het showreglement klik hier

De dan geldende corona maatregelen zijn van kracht en worden een week voor de show met de overige informatie per mail aan de deelnemers verzonden.

 

Deelname en of bezoek aan een evenement georganiseerd door of onder auspiciën van de Ierse Setter Club geschiedt voor eigen risico. De Ierse Setter Club, dan wel de organisatie van het evenement, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u of uw huisdier(en) aan personen, andermans dieren of goederen toebrengt, of die aan u, uw huisdier(en) of goederen wordt toegebracht. Schade, verlies en/of diefstal kunnen nimmer op de Ierse Setter Club, het bestuur en/of de organisatie worden verhaald. De deelnemer/bezoeker aan een evenement dient afdoende verzekerd te zijn tegen de risico’s die met het evenement gepaard kunnen gaan en de Ierse Setter Club gaat ervan uit dat de deelnemer/bezoeker derhalve tenminste een WA-verzekering heeft afgesloten.

Verantwoordelijk Bestuurslid
Diana van der Valk