UITLEG HONDENSHOW

Het verschijnsel Hondenshow en Nederlands Kampioen worden.

Alleen honden die opgenomen zijn in het NHSB (Nederlands Honden Stam Boek), in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven op een hondenshow. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB.

Op een tentoonstelling worden per ras de reuen en teven apart van elkaar gekeurd. De klassen waarin een hond ingeschreven kan worden zijn:

 • Jongste puppyklas vanaf 4 tot 6 maanden (geen CAC/CACIB)
 • Puppyklas vanaf 6 tot 9 maanden (geen CAC/CACIB)
 • Jeugdklas vanaf 9 maanden tot 18 maanden (geen CACIB)
 • Tussenklas vanaf 15 maanden tot 24 maanden
 • Openklas vanaf 15 maanden
 • Gebruikshondenklas vanaf 15 maanden, kopie van de verklaring bijvoegen dat de hond in deze klas mag worden ingeschreven.
 • Kampioensklas vanaf 15 maanden, honden moeten een nationale/internationale titel voeren en het bewijs hiervan moet met de inschrijving meegestuurd worden.
 • Veteranenklas vanaf 8 jaar

De ingeschreven honden worden gekeurd door een keurmeester die bevoegd is het ras te keuren. Per land zijn hiervoor de regels verschillend, maar doorgaans moet men examen doen voordat men een ras mag keuren.

Bij het beoordelen van de honden neemt de keurmeester, naast de rasstandaard, ook in acht de regels die daarover gemaakt zijn en vastliggen in de Nederlandse “gedragscode voor exterieurkeurmeesters” en de internationale regels vastgesteld door de F.C.I. Honden die niet aan de Standaard voldoen, die een volgens de Standaard diskwalificerende fout vertonen of ernstige anatomische afwijkingen hebben waardoor de gezondheid van het ras wordt geschaad (onder meer conform de FCI regels), worden gediskwalificeerd.

De Keurmeester kiest bij het kwalificeren van de honden uit de volgende kwalificaties:

 • Uitmuntend; voor honden die zodanig aan de Standaard voldoen dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale ras beeld niet verstoort en de kwaliteit van de hond zodanig is dat hij voor een kampioenschapsprijs in aanmerking kan komen.
 • Zeer Goed; voor honden die in het algemeen aan de Standaard voldoen maar door enkele onvolkomenheden, die het ideale ras beeld verstoren, niet voor de kwalificatie “Uitmuntend” in aanmerking komen.
 • Goed; voor honden die nog wel aan de Standaard voldoen maar door verschillende afwijkingen, die het ideale ras beeld duidelijk verstoren, of door een ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.
 • Matig; voor honden die in te geringe mate aan de Standaard voldoen of door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

De honden worden volgens de vastgestelde klasindeling gekeurd. Dan wordt uit winnaars van alle reuen klassen (mits de hond minimaal een uitmuntend heeft gehaald) de “Beste Reu” gekozen. De beste reu krijgt het C.A.C. en de reserve beste reu het reserve C.A.C. Daarna wordt, na de keuring van de individuele tevenklassen, uit de winnende teven van de verschillende klassen de “Beste Teef” gekozen. Ook hier krijgt de beste teef het C.A.C. en de reserve beste teef het reserve C.A.C.  Het C.A.C. geldt als één punt om een definitief kampioenschap te bereiken. Als het C.A.C. wordt toegekend aan een hond die al definitief Kampioen is, dan wordt het C.A.C. doorgeschoven naar de hond die het reserve-C.A.C. heeft behaald. Dit gebeurt administratief en achteraf. Uit de Beste Reu en Beste Teef wordt daarna de beste van het ras = Best of Breed (BOB) gekozen. Deze beste van het ras vertegenwoordigt het ras daarna in de rasgroep. De Ierse Setter valt onder rasgroep 7.

Er zijn meer dan 300 verschillende rassen. Om het totaal aan hondenrassen overzichtelijk te maken, worden ze onderverdeeld in tien rasgroepen. Per rasgroep moeten alle Best of Breeds tegen elkaar lopen in de erering voor de titel Best in Group (BIG). De tien winnaars van deze rasgroepen strijden tegen elkaar voor beste van de show (BIS). Er zijn verschillende kampioenschappen, titels en prijzen te winnen. Vaak korten we de kampioenschappen af tot CAC en CACIB. Daarnaast zijn er titels zoals Nederlands Kampioen, Jeugdkampioen en Veteranenkampioen. Vaak is het zo dat je meerdere prijzen moet halen om een titel te mogen voeren.

CAC

CAC staat voor Certificat d’Aptitude au Championnat. Het is – letterlijk vertaald – een certificaat van geschiktheid tot kampioen. Eigenlijk betekent dit dat als je hond op een expositie een CAC ontvangt de keurmeester je hond geschikt vindt om kampioen te zijn. CAC is een nationale prijs en geldt dus voor nationale titels. Je kunt een CAC verdienen op kampioenschapstentoonstellingen en kampioenschapsclubmatches. Je hond moet dan beste reu of beste teef van het ras worden en de kwalificatie ‘uitmuntend’ krijgen.

Nederlands Kampioen  (NL Kamp.)

Een hond kan Nederlands Kampioen worden als hij vier kampioenschapspunten (CAC’s) heeft gewonnen. Sommige punten tellen dubbel.

Je krijgt één punt als je hond:

Een CAC haalt tijdens een nationale of internationale tentoonstelling.

Een reserve-CAC haalt tijdens de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging. Er moeten dan    wel voldoende inschrijvingen zijn. Er moeten minimaal 20 honden zijn ingeschreven, waarvan er 16 aanwezig moeten zijn.

Vier reserve-CAC’s behaalt tijdens nationale of internationale tentoonstelling (slechts één punt mag worden opgebouwd uit kwart-punten).

Je krijgt dubbele punten als je hond:

Het CAC behaalt tijdens de Winner in Amsterdam.

Het CAC behaalt tijdens de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging. Er moeten minimaal 20 honden zijn ingeschreven, waarvan er 16 aanwezig moeten zijn.

Als je hond in het bezit is van twee dubbele CAC’s, dan komt één van deze twee in aanmerking voor de dubbeltelling.

De CAC’s moeten zijn toegekend door twee verschillende keurmeesters. Op de dag van het behalen van het laatste punt moet je hond tenminste 27 maanden oud zijn. Heeft je hond voor het bereiken van deze leeftijd al het benodigde aantal punten behaald, dan is het behalen van een reserve-CAC na deze leeftijd voldoende om de titel “Nederlands Kampioen” te krijgen. De titel wordt automatisch toegekend door de Raad van Beheer, behalve wanneer deze met behulp van vier reserves C.A.C’s wordt behaald of met een laatste reserve C.A.C. na de leeftijd van 27 maanden. Dan moet de titel worden aangevraagd.

Er zijn dus verschillende manieren om de hond Nederlands kampioen te laten worden. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden op een rijtje

-4 C.A.C.’s op 4 verschillende shows;

-3 C.A.C.’s en 4 reserve C.A.C’s;

-3 C.A.C.’s op een gewone show en 1 reserve C.A.C. op de kampioensclubmatch van de rasvereniging;

-2 C.A.C.’s en 1 C.A.C. op de Winner;

-2 C.A.C.’s en 1 C.A.C. op de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging;

-1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de Winner of de kampioenschapsclubmatch en 4 reserve C.A.C.’s;

-1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de Winner en 1 reserve C.A.C. op de kampioenschapsclubmatch;

-1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de kampioenschapsclubmatch en 4 reserve C.A.C.’s

Nederlands Jeugdkampioen  (NJK)

Een hond kan Nederlands Jeugdkampioen worden als hij in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC- en/of CACIB-tentoonstelling of kampioenschapclubmatch drie maal een eerste plaats met de kwalificatie ‘uitmuntend’ behaalt onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Er bestaan geen zogenaamde ‘Jeugd CAC’s. Bij het behalen en registreren van de titel ‘Nederlands Jeugdkampioen’ ontvangt je hond automatisch één CAC.  Deze titel kan vermeld worden bij inschrijvingen. Ook vermeldt de Raad van Beheer hem op de stamboom van eventuele nakomelingen.

Nederlands Veteranenkampioen (NVK)

Een hond krijgt de titel Nederlands Veteranenkampioen als hij in de veteranenklasse op een Nederlandse CAC- en/of CACIB-tentoonstelling of op een kampioenschapclubmatch drie maal een eerste plaats behaald heeft. Twee verschillende keurmeesters moeten hem daarbij de kwalificatie ‘uitmuntend’ geven. Er bestaan geen ‘Veteranen CAC’s. Als je hond de titel behaalt en je laat hem registreren, dan krijgt je hond automatisch één CAC. Als je hond door het behalen van de titel Nederlands Veteranenkampioen en het verkrijgen van het CAC Nederlands Kampioen wordt, ontvang je daarna automatisch de titel Nederlands Kampioen. Deze titel kan vermeld worden bij inschrijvingen. Ook vermeldt de Raad van Beheer hem op de stamboom van eventuele nakomelingen.

Voor meer informatie klik hier.