Verenigings Fok Reglement goedgekeurd door de Raad van Beheer

Het VFR beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het betreffende ras.
Nieuwe inzichten en veranderingen moeten daarom mogelijk zijn. Wanneer de vereniging besluit het VFR aan te passen is dit mogelijk. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging. De Raad van Beheer dient van het nieuwe VFR op de hoogte gebracht te worden en zal een nieuwe versie wederom toetsen. In artikel 10 lid 3 HR staat beschreven dat een vereniging goedkeuring vraagt aan het bestuur van de Raad van Beheer. Op 28 december zijn de VFR’s die op de ALV van 9 oktober 2021 zijn aangepast goedgekeurd door de Raad van Beheer. Per 01-01-2022 treden de nieuwe VFR’s in werking. De nieuwe versies zijn hier te vinden.