VERENIGINGSFOKREGLEMENT

De Ierse Setter Club werkt sinds november 2013 met het VerenigingsFokReglement (VFR). Het VFR is goedgekeurd door de Raad van Beheer.

In de toekomst zal de Raad van Beheer een gezondheidstestenmatrix invoeren. Op het moment dat u stambomen aanvraagt zult u moeten voldoen aan de normen zoals aangegeven in het VFR. Mocht u daar niet aan voldoen dan zal dit aangegeven worden op de stamboom.

Het VFR is een 'levend' document, dit houdt in dat er wijzigingen in doorgevoerd kunnen worden. De wijzigingen worden opgenomen op de agenda van de Algemene Ledenvergadering, waarna de leden hierover kunnen stemmen. Hierna wordt het gewijzigde VFR opnieuw voorgelegd ter goedkeuring aan de Raad van Beheer.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2022 zijn een aantal punten van het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Ierse Setter Rood Het gewijzigde VFR is op 18 juli 2022 goedgekeurd door de Raad van Beheer en gaat in per 1 augustus 2022.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2023 zijn een aantal punten van het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Ierse Setter rood-wit gewijzigd. Het gewijzigde VFR is op 11 augustus 2023 goedgekeurd door de Raad van Beheer en gaat in per 1 september 2023.

Het Verenigingsfokreglement van de Ierse Setter en de Ierse Setter rood/wit kunt u hieronder downloaden:

Verenigingsfokreglement Ierse Setter

Verenigingsfokreglement Ierse Setter rood-wit

Alle dekkingen dienen te voldoen aan het VFR. De dek- en geboorteberichten worden op de website van de Ierse Setter Club geplaatst.

We willen degene die fokt er op wijzen dat de gezondheidstestenmatrix bij de Raad van Beheer zal worden ingevoerd conform het VFR. Op het moment dat u stambomen aanvraagt zult u moeten voldoen aan de normen zoals aangegeven in het VFR. Mocht u daar niet aan voldoen dan zal dit aangegeven worden op de stamboom.

Heeft een vragen over het reglement of wilt u advies over een combinatie neemt u dan contact op met de ABC.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Het bestuur zal er op toezien dat de regelgeving in deze nageleefd wordt en zal in alle gevallen waarin de regelgeving niet toereikend is sturend optreden. Het bestuur zal hierover zonodig op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verantwoording afleggen.
Voor meer informatie neemt u contact op met de ABC abciersesetter@gmail.com