Epilepsie onderzoek uitgebreid bij de Ierse setter

Epilepsie is een gecompliceerde aandoening die helaas vaker voorkomt in ons ras. Epilepsie kan niet alleen schadelijk zijn voor de hond zelf, maar geeft ook veel stress voor de eigenaar en het gezin.

De Ierse Setter Club heeft daarom de hulp ingeroepen van een veterinair specialist neurologie die voor ons gaat kijken welke honden verdacht zijn van primaire epilepsie. Deze vorm van epilepsie kan erfelijk zijn, dus hier moeten de fokkers rekening mee houden in het fokprogramma. De honden die verwant zijn aan honden met primaire epilepsie kunnen drager zijn waardoor het probleem zich verder in het ras kan verspreiden.

Daarnaast hebben we van een groot aantal honden bloedmonsters verzameld die gebruikt gaan worden om op DNA niveau te kijken waar het probleem zich bevindt. Op deze manier hopen we het probleem epilepsie in ons ras voor zover mogelijk te beperken.

Om een gedegen inschatting te maken of de hond aan primaire epilepsie lijdt/geleden heeft, zijn een aantal vragen toegevoegd aan het enquêteformulier. Daarnaast zou de specialist graag een filmpje zien van de hond tijdens een aanval, indien mogelijk vergezeld met een verslag of patiëntenkaart  van de behandelend dierenarts. Hoe meer informatie de specialist heeft, hoe duidelijk ingeschat kan worden waar we mee te maken hebben.

Daarom zouden we u willen vragen om een vragenformulier in te vullen. Hieronder vindt u de link:

https://fd2.formdesk.com/iersesetterclub1/form1/

En zou u, indien dat nog mogelijk is, een filmpje kunnen toesturen waarop de aanval is gefilmd.

Ook zouden we graag in het bezit komen van een dierenartsverklaring/patiëntenkaart.

Dit alles kunt u opsturen naar dit mailadres: abciersesetter@gmail.com

Alleen met uw medewerking kunnen we de gezondheidsproblemen in ons geliefde ras in kaart brengen en aanpakken. Dat is ontzettend belangrijk voor ons fokbeleid. We hopen dat u mee wilt werken en danken u vast voor uw tijd en inzet!

Mocht u verder nog vragen hebben, kunt u deze mailen naar abciersesetter@gmail.com

Een warme settergroet,

Namens de Advies en Begeleidings Commissie van de Ierse Setter Club