Setterdag 2022

Na 5 jaar van stilte kunnen we nu kenbaar maken dat er dit jaar op 11 september 2022 (mits de corona pandemie geen roet in het eten gooit) een setterdag zal worden georganiseerd in de omgeving van Hilversum.

De dag zal starten met een wandeling op de Hoorneboegseheide, voor velen die vaker met de regio Midden-Nederland meewandelen bekend terrein.

Momenteel wordt er hard gewerkt om ook een programma te maken voor het middagdeel.

Wanneer er meer informatie beschikbaar is zal dit kenbaar gemaakt worden in de ISK, op de website, facebook en de digitale klanken.