PIET ROKS JONGEHONDENDAG

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” zei Piet Roks vaak en om zicht te houden op de toekomst van het ras nam hij samen met Ricky Lochs-Romans het initiatief voor de eerste Jongehondendag in 1988.

Deze dag, waarbij velen in de vorm van noeste arbeid hun steentje bijdragen voor het welslagen ervan, is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen dat binnen de Ierse Setter Club niet meer weg te denken is. Van heinde en verre komen liefhebbers met hun Ierse Setter (tot de leeftijd van 30 maanden) naar Ulvenhout.

Toen Piet in mei 1998 plotseling overleed werd de leiding ervan overgenomen door zijn vrouw Marga. Als hommage aan hem werd deze dag sindsdien naar hem genoemd. Inmiddels heeft zijn dochter Audrey het stokje overgenomen. Wilt u weten wat uw fokker van uw hondje vindt?

Wilt u een weerzien van de broertjes en zusjes van uw hond?

Wilt u weten hoe een geroutineerde fokker uw Ierse Setter beoordeeld?

Dan is Ulvenhout daarvoor de aangewezen plek om in een ongedwongen, sfeervolle omgeving te verblijven!

Dit jaar word de Piet Roks Jongehondendag gehouden op zondag 23 oktober 2022, wederom in Jeugdland te Ulvenhout.

Inschrijving staat open voor alle jonge Ierse Setters van 9 weken tot 30 maanden.

Dit jaar worden ook de oudjes in het zonnetje gezet: de veteranen vanaf 7 jaar en de senioren vanaf 10 jaar zijn ook van harte welkom! Heeft u een oudje en zou u eens willen weten wat een ervaren fokker van uw hond vindt?

Schrijf hem dan in en geniet van de andere (grijze) wijze snoeten! In de eindkeuring zal ook een beste veteraan gekozen worden en natuurlijk krijgt u een verslag en diploma mee naar huis.

Dit jaar worden de keuringen verzorgd door: Mw. Charlotte Godart (BE) kennel Riverwood

de inschrijving sluit 8 oktober 2022

u kunt online inschrijven

Adres: Sportpark Jeugdland, Jeugdland 1, 4851 AT Ulvenhout

Inschrijfgeld voor leden: € 25,00 voor de eerste hond
€ 20,00 voor iedere volgende hond
€ 15,00 voor de veteranen (telt niet als eerste hond)
Inschrijfgeld niet-leden: zie leden, extra toeslag € 5,00  per hond

Vorige jaren:

2005 2009 2013 2017
2006 2010 2014 2018
2007 2011 2015 2019
2008 2012 2016 2021

Deelname en of bezoek aan een evenement georganiseerd door of onder auspiciën van de Ierse Setter Club geschiedt voor eigen risico. De Ierse Setter Club, dan wel de organisatie van het evenement, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u of uw huisdier(en) aan personen, andermans dieren of goederen toebrengt, of die aan u, uw huisdier(en) of goederen wordt toegebracht. Schade, verlies en/of diefstal kunnen nimmer op de Ierse Setter Club, het bestuur en/of de organisatie worden verhaald. De deelnemer/bezoeker aan een evenement dient afdoende verzekerd te zijn tegen de risico’s die met het evenement gepaard kunnen gaan en de Ierse Setter Club gaat ervan uit dat de deelnemer/bezoeker derhalve tenminste een WA-verzekering heeft afgesloten.