PIET ROKS JONGEHONDENDAG

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” zei Piet Roks vaak en om zicht te houden op de toekomst van het ras nam hij samen met Ricky Lochs-Romans het initiatief voor de eerste Jongehondendag in 1988.

Deze dag, waarbij velen in de vorm van noeste arbeid hun steentje bijdragen voor het welslagen ervan, is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen dat binnen de Ierse Setter Club niet meer weg te denken is. Van heinde en verre komen liefhebbers met hun Ierse Setter (tot de leeftijd van 30 maanden) naar Ulvenhout.

Toen Piet in mei 1998 plotseling overleed werd de leiding ervan overgenomen door zijn vrouw Marga. Als hommage aan hem werd deze dag sindsdien naar hem genoemd. Inmiddels heeft zijn dochter Audrey het stokje overgenomen. Wilt u weten wat uw fokker van uw hondje vindt?

Wilt u een weerzien van de broertjes en zusjes van uw hond?

Wilt u weten hoe een geroutineerde fokker uw Ierse Setter beoordeeld?

Dan is Ulvenhout daarvoor de aangewezen plek om in een ongedwongen, sfeervolle omgeving te verblijven!

Dit jaar word de Piet Roks Jongehondendag gehouden op zondag 31 oktober 2021, wederom in Jeugdland te Ulvenhout.

Inschrijving staat open voor alle jonge Ierse Setters van 9 weken tot 30 maanden.

Dit jaar worden ook de oudjes in het zonnetje gezet: de veteranen vanaf 7 jaar en de senioren vanaf 10 jaar zijn ook van harte welkom! Heeft u een oudje en zou u eens willen weten wat een ervaren fokker van uw hond vindt?

Schrijf hem dan in en geniet van de andere (grijze) wijze snoeten! In de eindkeuring zal ook een beste veteraan gekozen worden en natuurlijk krijgt u een verslag en diploma mee naar huis.

Inschrijfgeld voor leden: € 25,00 voor de eerste hond
€ 20,00 voor iedere volgende hond
€ 15,00 voor de veteranen (telt niet als eerste hond)
Inschrijfgeld niet-leden: zie leden, extra toeslag € 5,00  per hond

2005 2008 2011 2014 2017
2006 2009 2012 2015 2018
2007 2010 2013 2016 2019